Πρόσκληση φοιτητών για συμμετοχή σε Business Game Event

Ακολουθεί στο επισυναπτόμενο πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο 2ο ICAEW Careers Networking and Business Game Event στις 14 Μαίου 2019. Προθεσμία συμμετοχής: Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.

ICAEW BUSINESS GAME EVENT

No Comments

Post A Comment