ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για 3η Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 28/02/2019, οπότε οι φοιτητές θα πρέπει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.   

Από την Παρασκευή 01/03/2019 και μετά οι φοιτητές που επιθυμούν διόρθωση δηλώσεων θα πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στη γραμματεία ειδικό έντυπο που θα έχει τον τίτλο «Διόρθωση Δήλωσης» και το οποίο θα αναρτηθεί στο site.